Notarissen-evaluatie.be

Programma PANORAMA op Canvas  "De notaris verdeelt"

Thema's


Home


Ervaringen


Notariaat en burger
Notarissen
zijn te commercieel geworden


4 op 10 ruzies
over erfenissen
raken nooit opgelost


De lijdensweg


Beroepsaansprakelijkheid van de notarissen versus burger


Notaris en burgemeester peetvaders in vastgoed


Plundering via negatief kaskrediet


Reacties vanwege lezers van HET LAATSTE NIEUWS

De uitzending "De Notaris verdeelt" werd bedacht en gerealiseerd door de VRT, Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

en is uitgezonden op 30 januari 2014, in herhaling op 31 januari en  2 februari

 

Gezien de enorme kijkcijfers, heeft de VRT beslist de reportage te herhalen in augustus 2014.

U kunt de uitzending herbekijken op het internet door te klikken op de link hieronder:

PANORAMA uitzending 5 De Notaris verdeelt

 

Verklaring van partijdigheid

(afgelegd door klokkenluider)

bij klachten van burgers ten overstaan van notarissen.

   

Aanvullend op het wetsvoorstel

vanwege Senator Christine DEFRAIGNE m.b.t. de aanstelling

van een neutrale Ombudsman/vrouw

m.b.t. klachten van burgers ten overstaan van notarissen.

Hier klikken

 

Reacties:  notarissenevaluatie@telenet.be

Notaris en burgemeester peetvaders in vastgoed

 

Deze inlassing wordt tijdelijk uit de website geweerd wegens een lopende

strafklacht ingeleid door Fernand Haesbrouck,

referte strafklacht Notitienummer 20.99.341/13,

zaak welke voor de Raadkamer komt op 20/01/2015.

2 december 2014