Notarissen-evaluatie.be

Programma Panorama op Canvas "De notaris verdeelt"

Thema's


Home


Ervaringen


Notariaat en burger
Notarissen
zijn te commercieel geworden


4 op 10 ruzies
over erfenissen
raken nooit opgelost


De lijdensweg


Beroepsaansprakelijkheid van de notarissen versus burger


Plundering via negatief kaskrediet


Reacties vanwege lezers van HET LAATSTE NIEUWS

De uitzending "De Notaris verdeelt" werd bedacht en gerealiseerd door de VRT, Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

en is uitgezonden op 30 januari 2014, in herhaling op 31 januari en  2 februari

 

Gezien de enorme kijkcijfers, heeft de VRT beslist de reportage te herhalen in augustus 2014.

U kunt de uitzending herbekijken op het internet door te klikken op de link hieronder:

PANORAMA uitzending 5 De Notaris verdeelt

Verklaring van partijdigheid

(afgelegd door klokkenluider)

bij klachten van burgers ten overstaan van notarissen.

   

Aanvullend op het wetsvoorstel

vanwege Senator Christine DEFRAIGNE m.b.t. de aanstelling

van een neutrale Ombudsman/vrouw

m.b.t. klachten van burgers ten overstaan van notarissen.

Hier klikken

 

Reacties:   notarissenevaluatie@telenet.be

 

Reacties vanwege lezers van het dagblad
HET LAATSTE NIEUWS

 

Hieronder een aantal reacties* van lezers van de krant Het Laatste Nieuws m.b.t. de uitzending van PANORAMA op CANVAS dd. 30 januari 2014.

         *(welke wij plaatsen met de goedkeuring van de krant HET LAATSTE NIEUWS)

 

Tevens hield de krant Het Laatste Nieuws een POLL met de vraag: "Kunnen we ook zonder notaris alles regelen?" Na 30 januari kregen wij een confidentieel schrijven van een notariŽle bediende, waaruit bleek dat het personeel van de notariskantoren door de Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ werd aangezet om op het antwoord 2 te stemmen, hetzij "de notaris is onmisbaar!"

Tevens hield de KFBN (Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen) eraan zowel de notarissen als de notariŽle medewerkers te berichten dat zij hun reacties kwijt konden bij het departement communicatie van de Federatie, 02/505.08.14, azare@fednot.be.

De redactie van HET LAATSTE NIEUWS kondigde de uitzending "De notaris verdeelt" als volgt aan:
ďVoor sommige belangrijke stappen in het leven hebben we een notaris nodig, voor een huwelijkscontract, om een huis te kopen of te verkopen, of bij een erfenis. In dat laatste geval blijkt het geregeld fout te lopen. Boedelscheidingen blijven soms jaren aanslepen, soms omdat de familie maar niet uitgeruzied geraakt, maar soms ook omdat de notaris laat aanmodderen, met desastreuze gevolgen voor de familierelaties. Panorama ging op zoek naar zin en onzin van het notariaat.Ē
  

Echter "de notaris is onmisbaar" is geen waarborg dat de notaris altijd kwaliteit levert, wat blijkt uit de realiteit en een groot aantal ervaringen van cliŽnten van de notaris, cliŽnten welke helemaal geen kennis hebben van de materie en door "de notaris" niet altijd worden bijgestaan en duidelijk geÔnformeerd, met hieronder een staaltje van arrogantie vanwege Prof. Notaris Andre Michielsens. Door o.a. te verwijzen naar "de advocaat" is de cliŽnt vertrokken voor een jarenlange procedureÖ

Van: Ö
Verzonden: zaterdag 27 juli 2013 9:08
Aan: 'andre.michielsens@belnot.be'
Onderwerp: informatie gevraagd

Aan Prof. Notaris Andre Michielsens

Geachte Notaris,

Betreft: welke vereisten moet de notaris naleven omtrent het informeren van zijn cliŽnt.

Met betrekking tot volgend commentaar, aansluitend op de verwijzing naar een artikel van uw hand (?) in Not. Fisc. M. 2007, afl. 7, 177 (178), hetzij: "Notaris Michielsens wijst er op dat de plichten die werden opgenomen in de Deontologische code, de overheid en de cliŽnten moeten informeren omtrent welke vereisten de notaris moet naleven. Doet hij dat niet, dan kan de notaris aansprakelijk gesteld worden."

Vraag: kunt u mij verwijzen naar lectuur hieromtrent, m.b.t. het gestelde.

Heeft dit enkel betrekking op de deontologische code, of is er nog bijkomende regelgeving?

Bij voorbaat dank voor uw berichten, groet ik hoogachtend.

              Antwoord vanwege Prof. Notaris Andre Michielsens:

Van: Andre Michielsens [mailto:Andre.Michielsens@notariaatwijnegem.be]
Verzonden: zaterdag 27 juli 2013 10:29
Aan: Ö
Onderwerp: Re: informatie gevraagd

Geachte Heer

Het is niet mijn gewoonte te reageren op vragen waarvan ik de zin niet inzie: ofwel bent u zelf deskundig en vind u zonder problemen verder literatuur ofwel bent u dit niet en raad ik u aan niet zelf op avontuur te trekken maar een advocaat of notaris te raadplegen

Met de meeste hoogachting, Prof. A. Michielsens.

Wij laten het aan de lezer hieruit conclusies te trekken.

                                                           ***

Enkele reacties op de PANORAMA uitzending "de notaris verdeelt" toegekomen bij de krant HET LAATSTE NIEUWS:

                Sylvie 0328

Zwakke documentaire : vele sensationele maar onsamenhangende verhalen... bovendien waren er tal van onjuistheden: een rubriekrekening brengt geen wettelijke interest op maar enkel een interest zoals een gewone zichtrekening! En dan laten ze nog eens een advocaat zijn zeg doen, nochtans reden nummer 1 waarom dergelijke dossiers geblokkeerd geraken...

31/01/14 23u45

                Larissa BB

Kleine vraag: waarom de meeste langslepende erfenissen zaken zijn waarbij advocaten zijn betrokkenen? easy: elke advocaat probeert meer voor zijn cliŽnt te krijgen (bovendien is hij per uur betaald) terwijl een notaris probeert te bemiddelen.... Maak een klein onderzoek en u zult zien dat dat klopt. Kosten: voorbeeld: huwelijkscontract 300 euro waarvan 50 euro registratierechten, 50 recht op geschriften, 21% BTW en de rest is ook niet netto winst voor notaris ....

31/01/14 20u58

                XYZ XXX

Reportage gezien. Niveau onder nul, Panorama onwaardig, al verbaast het me niet dat onze linkse VRT zich hiertoe leent. Heb gezien dat er proletariŽrs bestaan die bereid zijn om voor een bedrag van 30.000 EUR, schijnbaar nog te delen door 4 of 5 kinderen, familiebanden op te blazen. Ook duidelijk dat de problemen van die mensen vaak te wijten zijn aan stommiteiten die ze in het verleden zelf begaan hebben begaan, o.a. 4 huizen bouwen op 1 perceel zonder eerst te verkavelen, enz. Arm Vlaanderen

31/01/14 10u54

                Kamiel Dwees ē Antwerpen

We weten al lang dat het er bij dit soort van beschermde beroepen niet altijd zo properkes aan toegaat. Toch stond ik gisteren na de Panorama reportages nog versteld van wat deze figuren kunnen uitvreten.

Als men inderdaad gewoon al een objectieve laagdrempelige ombudsdienst zou oprichten, zou er al veel kunnen veranderen. We leven niet meer in een tijd dat iemand zijn goesting kan doen zonder controle van buitenaf. Weer een dikke proficiat voor Panorama. Ik hoop dat ze deze zaken opvolgen.

31/01/14 10u38

                XYZ XXX

Toegang tot het beroep vereist 2 universitaire diploma's en het vervullen van een 3-jarige stage. Vervolgens dient een staatsexamen afgelegd te worden (met slaagkansen die ergens rond de 15% liggen). Er lijkt dus alleszins een inhoudelijke kwaliteitscontrole plaats te vinden. Indien men slaagt, komt men in aanmerking om een kantoor over te nemen, waarvoor aanzienlijke financiŽle engagementen aangegaan moeten worden. Ik wens iedereen die aan deze weg begint, veel succes!

31/01/14 10u24

                Marcus De Grote

Natuurlijk heeft dit geen enkele zin. Het is het laatste potje met bevoorrechte 'adelen'. Ik heb wel een sterk vermoeden dat een gemiddeld notariaat met drie bedienden, een jurist, en de notaris, bij een integratie door de overheid al snel zou kunnen uitgroeien tot een dienst met een twintigtal werknemers, waarbij de kostprijs van de service wel eens een pak hoger zou kunnen liggen dan nu ... Of de toegankelijkheid van de dienst er op zou verbeteren is ook nog maar de vraag.

31/01/14 09u04

                ergens heel ver weg

Amaai onwetendheid weer troef. De kosten bij aankoop zijn erelonen, registratierechten, kosten overschrijving hypotheekkantoor, BTW, verplichtte opvraging bodemattest, stedenbouwkundige inlichtingen, recht op geschriften. Buiten de erelonen worden al de andere opbrengsten naar de staat doorgesluist. En alsof iedere overdracht gewoon een verkoop van 100% volle eigendom betreft. Wat met gesplitste aankoop, beding van aanwas, inbreng van een goed in huwelijksgemeenschap,...

31/01/14 08u31

                Yamahazu

Notarissen in het politiekorps en hen dus verlonen via een bediendecontract. Kosten laag houden alzo.

31/01/14 08u20

                GezondVerstand, Puurs

service kost geld, maar het ontlast je van een pak kopzorgen. Zit met een overlijden en erfenis. Waar je allemaal moet zijn, wat mag en niet mag... Google spreekt tegenstrijdig, de notaris kent de job? Je kan ook zelf je tanden trekken, eens zo goedkoop als de tandarts...

30/01/14 23u58

                Jefke

Voorbijgestreefd als verplichting, voor mij mogen ze blijven, als raadgevers, voor de mensen die hen als hulp onder de arm willen nemen, maar meer dan een protocollaire functie is het niet meer. Men zou de verplichting via een notaris te gaan moeten afschaffen, laat de burger kiezen, net zoals het gebruik van een immomakelaar, laat de keuze aan de klant.

30/01/14 23u34

                Kratos3

De reportage in Panorama toont duidelijk aan dat hier veel corruptie in het spel is en ze eigenlijk onaantastbaar zijn. De politiek zou hier paal en perk moeten aan stellen en voor meer transparantie moeten pleiten en duidelijk moeten maken dat deze mensen niet onschendbaar mogen zijn en strafrechtelijk kunnen vervolgd worden. Er wordt terecht op gewezen dat ze bemiddelaar en rechter te gelijk zijn. Ben benieuwd welke politieke partij hier over een debat gaat starten.

30/01/14 22u42

                stoffels, Bornem

Een notaris is een dure aangelegenheid. Erelonen van ettelijke duizenden euro voor het opstellen van een contract van aankoop van eigendommen. Komaan zeg hoeveel werk heeft die daaraan ? 8 u in totaal ? Goed betaalde jobÖ Ik wacht nu al 6 maand op een verdeling van de erfenis van mijn oma. Er is nochtans geen onverdeeldheid bij de familie. Telkens ik de notaris mail, krijg ik een standaard antwoord : we zullen eerstdaags tot de verdeling overgaan....

30/01/14 22u34

                Feniks

Ik zie in deze reportage vooral interne ruzies om geld van mensen plus 50 (niets tegen) die dit als gelegenheid grijpen om hun frustraties tegen mekaar uit te spuwen en dan ook nog een balorige advocaat die uiteraard zelf zijn boterham amper verdient. Een notaris heeft buiten zijn juridische taak ook een bemiddelende functie maar kan ook geen wonderen doen. Een notaris haalt zijn voldoening uit zijn werk niet uit zijn verloning. Uiteraard heb je schurken in elk beroep, maar get real aub

30/01/14 22u13

                Brombeerke

Een notaris kost idd geld. In december nog statuten laten aanpassen, om kapitaalsverhoging te laten doorvoeren voor mijn vennootschap: 1.200 euro. Anderzijds leer je er wel veel van. Die mensen moeten ook personeel etc betalen.

30/01/14 21u39

                de sporter

toen een tante van mij stierf en zij geen broers of zusters meer had in leven moesten wij nichten en neven en 2 achternichten erven, de soep die de notaris er van gemaakt heeft is niet te gelovenÖ 

30/01/14 20u06

                Gastone

De wereld der notarissen is een gesloten wereld die voor hen die er toe behoren best blijft bestaan. Vergelijk het met de politieke wereld. Allerhande voordelen aan elkaar toebedelen. Ons kent ons.

30/01/14 17u34

                aadje

onlangs hebben we iets gekocht en het moest via de notaris, toch maakte hij een fout die ik heb recht gezet en dat had hij niet verwacht, als je de notaris goed kent is dat een voordeel dat heb ik zelf mogen meemaken. Wij hebben wat we wilden ondanks protest en de notaris.

30/01/14 17u21

                robantwerp

De mensen klagen over de erelonen. Men neemt nu de notaris onder vuur maar wat met de advocaten: hun erelonen liggen niet vast (ze vragen kosten per uur, per brief, provisie etc en je krijgt zelfs VOORAF geen duidelijk antwoord van wat een zaak je gaat kosten, in het notariaat is dat wel zo). Vergeet ook niet dat het ereloon van de notaris maar een klein deel is van de totale kostprijs : bij een aankoop of lening is het de staat die via registratierechten ea. duizenden euro's int.

30/01/14 17u20

                Boevenvanger

Notarissen zijn geldklopperij. Dit kan prima door de gemeente zelf overgenomen worden. Meer dan een registratie is het eigenlijk niet. En een overlijden kan eigenlijk door een vrede-rechter overgenomen worden.

30/01/14 17u20

                SuzieQ

Die 10% registratierechten gaat niet naar de notaris maar naar de staat. Dat zijn weer belastingen op gelden waarop je reeds belasting hebt betaald. Dat is pas een schande!

                lmjl

hetgeen ZCC schrijft is flagrant onjuist. het ereloon van een notaris op een verkoop van 200.000 euro bedraagt ongeveer 2160 euro, excl. BTW, op een verkoop van 2.000.0000 euro bedraagt dit ongeveer 3.445 euro, excl. BTW, ongeacht het aantal betrokken notarissen. (ereloonpercentage boven de 250.000 euro: 0,057%) De overige kosten van de akte zijn registratierechten, geÔnd via de notaris, maar voor overheid (door te storten binnen de 15 dagen) en kosten administratieve documenten

30/01/14 17u12

                bdv8

zo vader zo zoon is reeds afgeschaft. Vooraleer men notaris kan worden dient men een vergelijkend examen af te leggen. Enkel zij die batig gerangschikt zijn (bij eerste 50-tal-, kunnen notaris worden, ongeacht familie-afkomst. Evident, eens geslaagd, kan men vader of moeder opvolgen. Dit is in het bedrijfsleven niet anders.

30/01/14 16u10

                lu di malinas

Wat is het nut van een notaris bij een verkoop van een huis? Hij gaat naar het kadaster maakt daar een kopie en kijkt of er geen proces verbaal van een bouwovertreding bekend is en er geen hypotheek op de woning staat. Dan stelt hij een standaard akte op met de gegevens van de koper en verkoper en controleert hun identiteit. Als je ziet wat een notaris aanrekent voor bijvoorbeeld een openbare verkoop begrijp ik goed dat deze man een rondje geeft in het cafť bij een verkoop.

30/01/14 15u58

                Petat23

Ik heb toch nog steeds heel wat meer vertrouwen in een notaris dan in een advocaat hoor. Bij die laatste groep zitten ook heel wat foefelaars en prutsers tussen die er niets van begrijpen en enkel op poen uit zijn.

30/01/14 15u21

                ZCC

Noodzakelijk of niet, ze kosten gewoon te veelÖ 

30/01/14 15u14

                jockey

Moest er een gedegen laagdrempelige ombudsdienst zijn om mistoestanden die een notaris teweegbrengt op korte termijn recht te zetten, dŗn zou dat beroep niet overbodig genoemd worden. Nu inderdaad zou ik, wonende in Wuustwezel, bij de aankoop van mijn eigendom beter af geweest zijn zonder notaris...

30/01/14 14u53

                De wereld kan beter

Als men het idee "zo vader, zo zoon" voor dit beroep nu eens afschafte... Net zoals in de politiek. Daar kan ook elk onbenul als "zoon van" aan de slag.

30/01/14 14u47

                Kamiel Kaffee

Bepaalde zaken kunnen beter, zeker in geval van discussie met, of klacht tegen een notaris, maar ťťn ding is zeker. Geef dat in handen van advocaten en dan heb je pas vodden.

Haal dat corporatisme (ons kent ons) van die Orde van Notarissen eruit en vervang dat door een echte onafhankelijke beroepsinstantie en we hoeven niet te biechten gaan bij advocaten. Smijt die laatsten uit de politiek, en we krijgen nog een mooi democratisch land.

30/01/14 14u33

                Clootmans

Is enkel nuttig bij heel delicate dingen. Regelen van erfenis enz..! Maar voor het verwerven van een woning zie ik het nut niet meer hoor. Volgens mij gaat het hier gewoon om jobcreatie. Ik denk dat een ambtenaar op financiŽn dit evengoed kan. En uiteraard veel goedkoper.

30/01/14 14u27

                DitIsMijnReactie

Vooral bij het kopen van een huis snap ik het nut van de notaris niet helemaal... dat kost dan verschillende duizenden euro's.. Waarom kan dat niet gewoon op het gemeentehuis vastgelegd worden? Het gaat toch gewoon over een (grote) aankoop? Als ik een dure wagen koop moet daar toch ook geen notaris aan te pas komen die voor wat documentatie rijkelijk betaald moet worden

30/01/14 13u38

                Onozel Manneke

Ik ben gescheiden met een notaris zonder problemen. En met een advocaat had dat veel meer geld gekost. En veel meer zever. Trouwens dan moet je 2 advocaten hebben kost het zeker het dubbele. En die proberen je te pluimen.

30/01/14 13u21

                Fierens

Eťn van de weinige beroepen die geen borg dienen te geven bij een lening op de bank...

30/01/14 13u06

                Gewooneeneigenmening

Maak een gespecialiseerde opleiding hiervoor naast de advocaten/juristen opleiding: het past helemaal in die functie en dan ben je ineens af van dit oubollige statuut dat dit beroep een slechte naam geeft. Moet kunnen.

30/01/14 12u54

                oud student

De notaris is een totaal andere instantie dan een advocaat, makelaar, ambtenaar op technische/burgerlijke dienst van de gemeente, of rechtbank. De toegevoegde waarde is zeer groot voor ons rechtssysteem. Je kan altijd iets afschaffen, maar door wat wordt het vervangen? En ik vermoed dat dit zeker niet goedkoper zal zijn... Zoals met alles wat vervangen wordt in ons land.

30/01/14 12u52

                cricque

Notaris is niet nodig, in andere landen is het ook gewoon een advocaat die het doet ... het is maar een papier en neerleggen bij de staat. Waarom er zoveel moet gaan naar een notaris ... beats me

30/01/14 12u51

                kamikaze

onze notaris zaliger zei altijd: de pastoor, advocaat en notaris moogt ge niet betrouwen en ik kan het weten, ik ben er een van. Ja wat moet een mens daar van denken

30/01/14 12u41

                de sporter

In Engeland worden deze zaken geregeld met een advocaat die zich specialiseert in een van de verschillende taken die hier onder de bevoegdheid vallen van de notaris.

30/01/14 12u35

                Bart2

een goede notaris is nuttig. Maar deze zijn moeilijk te vinden. Zelfs als de notaris fouten begaat, neemt men zelf geen verantwoordelijkheid op. En laat de mensen in de kou staan. Grote kuis in het statuut zou geen kwaad kunnen, ook een onafhankelijk toezicht/ klachtenmeldpunt zou misschien hun verantwoordelijkheid op punt stellen.

30/01/14 12u30

                MerelDV

notarissen zullen er zelf wel voor zorgen dat ze onmisbaar zijn of lijken. Het is trouwens ook een beroep die redelijke linken heeft met politici en zal daardoor ook zeker blijven bestaan. Verder haalt de politiek er sinds vorig jaar nog extra belastingsgeld sedert de invoering van 21% te betalen BTW. Drie redenen die ervoor zullen zorgen dat iedereen de soms nutteloze en partijdige (want hij dient steeds degene met het meeste geld) notarissen zal moeten blijven betalen/gebruiken

30/01/14 12u23

                vuile Mong

totaal nutteloos, alle zaken die ze doen, kunnen perfect door de dienst bevolking afgehandeld worden. Dit zou de burger ook een aardige duit schelen.

                NicoTine

notarissen zijn noodzakelijk, zeker bij vastgoed of huwelijkscontracten. Zijn aktes zijn het beste bewijsmateriaal. Het zou nogal een boeltje zijn zonder !

30/01/14 12u22

                rogerV

heeft het beroep notaris ooit zin gehad?

30/01/14 12u21

                mijnhond

Een goede notaris is zeker nuttig.

30/01/14 12u17

                GO

Bij mijn ervaring is het beroep van notaris een goudmijn ten nadele van degene die er verplicht een beroep moeten op doen

30/01/14 12u12

                pdv-weert

Voor puur persoonlijke aangelegenheden zoals het opstellen van een testament of een huwelijkscontract kan de notaris als raadgever een meerwaarde zijn. Hij adviseert dan daadwerkelijk de belangen van zijn cliŽnt behartigt. In andere zaken daarentegen, bijvoorbeeld het opstellen van de akte van hypothecaire lening, kopieert de notaris letterlijk, zonder eigen inbreng, de tekst van de ontwerpakte, zoals deze werd opgesteld door de juristen van de kredietinstelling die de lening verstrekt.

30/01/14 11u59

                Arbu

Als je niet tevreden bent met je notaris, stap dan naar een ander notaris hŤ. Je bent vrij om een notaris te kiezen. Je blijft toch niet bij een dokter die maar loopt aan te modderen, dan stap je toch ook naar een ander. Man man man toch...

30/01/14 11u56

                JÝrgen Denoor

wij kennen het fenomeen notaris niet in Noorwegen. schrijversgeld, klein of groot beschrijf op leningen en aankoop van huizen is pure geldklopperij, allemaal niet nodig.

30/01/14 11u50

                Notariaatstudent

Notarissen hebben zeker een meerwaarde. In tegenstelling tot advocaten moeten ze bvb. onpartijdig zijn. Bovendien verleent de notaris altijd een eerste gratis advies. Hij staat de mensen ook bij in de grote stappen in hun leven, en is ook een vertrouwenspersoon. Het klopt dat er ook hier rotte appels zitten maar dat is in elk beroep zo. Als je toch (gegronde) klachten hebt over een notaris, dan kan je ofwel de benoemingscommissie contacteren of de provinciale kamer van notarissen.

30/01/14 11u50

                wurre

Voor onroerend goed kan de overheidsdienst Registratie ALLE wettelijke taken van de notaris overnemen. Nu is het te zot voor woorden, we betalen handen vol geld voor een "standaard-akte" met gegevens die van de Registratie kantoren komen en daarna gaat die akte naar het Registratie kantoor...

30/01/14 11u49

                testor

Dit is geen vraag waar je ja of nee kunt op antwoorden. Er zullen steeds argumenten pro en contra te vinden zijn. Maar als 2 burgers akkoord zijn om een onroerend goed te verkopen moet dat kunnen zonder notaris. Of iets roerend of onroerend is maakt in sť niets uit als beide partijen de verkoopsvoorwaarden accepteren.

30/01/14 11u48

                Gillis

Beter naar notaris in Nederland en veel goedkoper.

30/01/14 11u46

                BZNA, Zottegem (9620)

notarissen, dokters, advocaten, 80% onder hen doen het vooral voor het geld, beroepseer 0 bij die mensen.

30/01/14 11u45

                piet pienter

Ik heb ťťn keer een notaris nodig gehad, namelijk bij de aankoop van mijn huis. Zeggen dat het allemaal schurken zijn, is pertinent onjuist. Meer nog, was mijn notaris er niet geweest, had ik nu geen huis gehad. Van een notaris kent men - van horen zeggen of uit ervaring - haar of zijn reputatie. Dit allemaal toevertrouwen aan een onbekende advocaat of, erger nog, ambtenaar, lijkt mij geen goed idee.

30/01/14 11u42

                widek

ne notaris is allezins goedkoper als ne advocaat

30/01/14 11u28

                JJ

der lopen goeie rond die het echt menen met het volk en hun eventueel zullen helpen of op weg helpen, maar jammer genoeg zijn er ook anderen, en let op, waar er geld zit en er geen erfgenamen zijn in de eerste graad, en de notaris, advocaat, vrederechter en dokter (als de erflater nog leeft, zal die vlug onbekwaam verklaard worden) komen te goed overeen, pas op.

30/01/14 11u26

                luc zedelgem

De notaris is in de eerste plaats een openbaar ambtenaar, maar die functioneert als een gewone zelfstandige met als enig doel: zoveel mogelijk geld verdienen. Net zoals de autokeuring functioneert hij onder de bescherming van de wet en is hierdoor zijn (royaal) inkomen gegarandeerd. Tevens is het een ambt waarin fraude, bedrog, manipulatie, partijdigheid, chantage, woekerpraktijken welig tieren en dat allemaal onder de paraplu van het door ons rechtssysteem beschermde beroepsgeheim.

30/01/14 11u21

                pffffffffff

verdelen onder ambtenaren, nog wat langer wachten dus... onze politici kunnen dan weer postjes verdelen.

30/01/14 11u16

                Pieter Gent

dankzij Napoleon hebben we deze beŽdigde dieven dus laten we dat beroep maar snel afschaffen!

30/01/14 11u10

                HippieGirl

Er zijn westerse landen waar geen notaris bestaat. Alles wordt geregeld door de advocaat.

30/01/14 11u08

                drummicky ē Oud-Heverlee (3050)

Notaris en architect zijn twee beroepen met een totaal obsoleet en onrechtvaardig monopolie. Eenvoudige aanvragen/transacties zoals het ontwerp en de aanschaf van een huis of een grond, zouden gewoon op het stadhuis geregistreerd moeten worden door een ambtenaar. In de loop van de jaren heb ik ter zake behoorlijk wat ervaring en ik zie geen enkele reden waarom dit door een, soms corrupte of slecht werkende, notaris/architect zou moeten gebeuren. Ze weten het trouwens zelf goed genoeg.

                plompie

Als de Cel voor fraudebestrijding deze beroepsgroep eens doorlicht zullen ze snel een extra miljardje vinden, echter zitten hun vriendjes op zeer hoge plaatsen.

30/01/14 11u05

                Dunno

Als je naar het buitenland kijkt denk ik dat iedereen er baat bij heeft het notariaat niet af te schaffen, een Belgische notaris is goedkoper dan in de buurlanden! Een notaris heeft er trouwens geen financieel belang bij een zaak te laten liggen. De intresten op de gelden die bij hem geblokkeerd staan worden aan de cliŽnten uitgekeerd (er wordt telkens een aparte rekening geopend) en de erelonen (ongewijzigd sinds ca. de jaren '70) zijn ook niet gekoppeld aan de duur.

30/01/14 11u04

                QUINTO

Een notaris dient je bij staan bij aankoop van een woning en de verborgen en kleine letters te verwoorden naar de burger toe. Ik heb mogen ervaren dat de notaris en de bouwfirma onder een hoedje speelden, zodanig dat we enkele jaren nadien duizenden euro's hebben kunnen ophoesten voor aanleg van voetpad, kleine letters die ons bewust niet zijn medegedeeld, en ik kreeg de akte bij schrijven van woning maar voor het eerst te zien en het moest snel gaan op zijn kantoor, dus voor mij nee dank u

30/01/14 11u00

                Syhr

inderdaad, wij zitten ook al bijna 5 jaar in een slepende erfeniskwestie, zelfs met een notaris aangesteld door het gerecht om de vereffening-verdeling te regelen..... dan denk je dat die beslissingen mag nemen maar neen hoor, de erfgenaam die ten onrechte het moeilijkst doet en blijft dwars liggen (ondanks een bereikt akkoord in bijzijn van de advocaten en gerechtsnotaris) heeft nog altijd de meeste macht en blijft geld blokkeren

30/01/14 10u54

                DDD

En notaris is noodzakelijk omdat die rechtszekerheid biedt. Statuten van bedrijven, vastgoedtransacties, huwelijkscontracten, wilsbeschikkingen krijgen de juiste vorm. Is dat niet zo, dan is elke transactie potentieel ongeldig of aanvechtbaar, een ramp voor rechtbanken. De wetgever heeft er een zootje van gemaakt dus is de notaris onmisbaar... Sommigen werken snel en correct, anderen spelen onder een hoedje met vastgoedmakelaars, advocaten en zetten combines op. De ethiek is niet gewaarborgd.

30/01/14 10u52

                vbl

Als je zelf een notaris kiest met een goede reputatie zal er waarschijnlijk weinig mislopen. Ik ken hier in het dorp dezen die serieus werken en waar er nooit problemen zijn, maar ik ken ook de anderen waar lang wachten en hoge onrechtvaardige kosten gegarandeerd zijn. Vooral niet afschaffen het beroep, want de advocaten regeren heel het land al. De advocaten en hun gebuisde studiegenoten, de magistraten, rekken alles onnodig lang en maken het duur en ParlementariŽr = advocaat.

30/01/14 10u52

                verdikke toch, Waasmunster

Dat wil ook zeggen dat er ongeveer 70000 banen (mensen) kunnen opkrassen

30/01/14 10u49

                I am the Eggman

De toegevoegde waarde van een notaris bij om het even welke transactie is gewoon nul, zero, nothing, rien. Integendeel, het vertraagt de gang van zaken en het kost stukken van mensen (voor niks wezenlijks nuttigs te doen). Voor mijn part mogen ze blijven bestaan, zolang we maar niet verplicht worden om van hun nutteloze diensten gebruik te maken.

30/01/14 10u45

                jdeca, Perk

Er bestaan altijd uitzonderingen, maar de notarissen waar ik tot nu mee gewerkt heb zijn eerbare ernstige mensen die prima service verlenen. De idee dat een advocaat ze zou kunnen vervangen gaat er van uit dat er in die beroepsklasse geen rotte appels zitten, maar helaas...

30/01/14 10u32

                Peegee, Opglabbeek (3660)

Laat dat gewoon aan ambtenaren over. Dan zijn we meteen van die schandalige erelonen verlost

30/01/14 10u21

                tuuro

Hoe langer een verdeling aansleept hoe meer opbrengst voor de notaris.

30/01/14 10u18

                Quetza

Afschaffen die handel, aub.

30/01/14 10u13

                venijn, passendale

Wel heb ook te maken met zo een notaris die alles laat aanslepen. Als je belt jaja komt in orde er worden brieven verstuurd en we houden jullie zo op de hoogte. Niets van: we zitten al aan het wachten van november de post werkt traag volgens mij haha. Maar als je moet betalen dan moet je wel op tijd zijn

30/01/14 10u07

                hoebahop, Roeselare (8800)

Uiteraard laten notarissen erfeniskwesties zo lang mogelijk aanslepen, tot die tijd staat het geld geblokkeerd op een notarisrekening bij de bank waarop ze extra hoge intresten krijgen. De notaris wel te verstaan. Een extraatje bij hun kleine wedde.

30/01/14 10u02

                de gewone man

Er is geen enkele wettelijke instantie waar men terecht kan voor een klacht tegen een notaris. De orde der notarissen is ook een lachertje (die hebben al zeker niets te zeggen). Men heeft het hierbij enkel over traagheid van notarissen blijkbaar. Men zou beter alles eens grondig onderzoeken, dan zal er wel meer aan het licht komen.

30/01/14 09u57  

                FreelanceDeluxe

Heeft zeker nog zin, er zit nog geld in onze zakken dat eruit geklopt moet worden. De staat kan toch niet alles doen?

 * * *

Conclusie 1: op de vraag "Kunnen we ook zonder notaris alles regelen?" werden volgende antwoorden gegeven:

            - Zeker met een advocaat: 2917,

            - Nee, de notaris is onmisbaar: 4831,

            - Enkel in bepaalde gevallen kunnen we zonder: 3.792.

Conclusie 2: vanwaar die chaos bij de burger en soms grofheid? Het notariaat zal daar willen bij stilstaan? De burger weet het helemaal niet zo goed meer en hij wordt dikwijls gedwongen zelf op zoek te gaanÖ Google e.a. informatiebronnen... De burger lijkt geen hoge dunk meer te hebben van "de notaris". De burger heeft geen of weinig kennis van notariŽle tussenkomsten en moet zich best schikken naar de notaris en/of de grillen van de notarisÖ allemaal menselijk misschien maar niet bevorderend voor de status welke "de notaris" zich blijft toe-eigenen. Zeker daar waar "de notaris" is aangesteld door de rechtbank. Onschendbaar en bijna niet ter verantwoording kunnen geroepen wordenÖ de talrijke geseponeerde klachten door de Kamer van Notarissen, door de zogenaamde Ombudsman toebedeeld aan de Benoemingscommissie...

Echter, er staat wel een en ander in de startblokken, aansluitend op een nieuw wetsontwerp welke u eerstdaags op deze website zult aantreffen na de informatie stand van zaken welke wij eerstdaags verwachten vanwege de Commissie voor de Justitie, ter vervanging van de huidige Ombudsman-taak welke ooit door de wetgever werd toebedeeld aan de Benoemingscommissie en aldus de kans grijpt van "Rechter en Partij"!

Conclusie 3: "de Notaris" is heden een meer dan moeilijk beroep waar de opleiding in tekort schiet, met niet altijd de juiste man/vrouw "notaris" op de juiste plaats zit.

Wij sluiten dit hoofdstuk af met de volgende repliek van de heer F. M. op de uitzending van Panorama "de notaris verdeelt" en het zeer bedenkelijk commentaar vanwege de K.F.B.N.

 

Van: Ö
Verzonden: zaterdag 8 februari 2014 21:22
Aan: notarissenevaluatie@telenet.be
Onderwerp: Repliek notarissen

Geachte,

Hierbij laat ik u mijn commentaar geworden m.b.t. de zogenaamde correcte notarissen.

Voorts druk ik de vurige hoop uit dat u de nodige stappen onderneemt om verandering te brengen in het wansmakelijk gedrag dat notarissen vandaag tentoon spreiden. Een gedrag een democratie onwaardig. In dit opzicht ware het misschien interessant om te beginnen met het beleggen van een vergadering. Ik ben bereid om mee te vechten tegen het onrecht dat ons werd aangedaan.

 Hoogachtend, F M

 

Bijlage:

 Zwevezele, 7 februari 2014

 Aan notarissen-evaluatie

 Onderwerp: er zijn ook nog correcte notarissen

 In de meegedeelde ervaringen van notarissen-evaluatie lezen we ook enkele standpunten die het opnemen voor de hard werkende rechtschapen notarissen. Zo oordeelt men onder andere dat het overdreven of te kortzichtig is om aan de hand van een paar eenzijdige verklaringen het beroep in een negatief daglicht te stellen.

 Vanzelfsprekend zijn het hier alleen maar de gedupeerden die hun verhaal doen. De tegenpartij die het al of niet op een akkoord heeft gegooid met de notaris, is sowieso met de buit gaan lopen. Mocht men tegenpartijen de gelegenheid bieden om hun versie van de feiten uit de doeken te doen, zouden ze ongetwijfeld er de voorkeur aan geven om te zwijgen als de dood of om te keer te gaan als een verstokte leugenaar. Want als de ene partij de dupe is geworden, zal de andere partij er onbetwistbaar veel voordeel bij gedaan hebben.

Hoe dan ook is het onaanvaardbaar dat de boedelnotaris de verdeling ongelooflijk lange tijd uitstelt. Uit respect voor beide partijen is het de plicht van de openbaar officier om in eer en geweten zijn visie te kennen te geven over de verdeling van de nalatenschap of de huwgemeenschap.

De zaak op zijn beloop laten tot beide partijen voldoende water in de wijn hebben gedaan, mag geen optie zijn. Als een van de partijen vindt dat hij benadeeld is, dan blijft nog altijd de mogelijkheid open om naar de rechter te stappen. Zo werd in mijn geval de vereffening en verdeling binnen de drie jaar afgerond door de dienstdoende notaris ter gelegenheid van mijn echtscheiding. Al wat langer duurt, ruikt naar onraad.

Anderen zijn de mening toegedaan dat zowel in het notariaat als in andere beroepen er goede en slechte elementen zijn. Dat zal wel zo zijn. Maar in tegenstelling met het beroep van notaris worden degenen die niet correct zijn, beteugeld als ze voor de rechter verschijnen. Notarissen gaan vrijuit en kunnen hun wanpraktijken ongestoord verder zetten.

Helemaal onbegrijpelijk is het standpunt van diegenen die de reportage van Panorama van bedenkelijke kwaliteit vinden of overbodig achten. Kennelijk kan dergelijke visie alleen maar voortspruiten uit de verdorven geest van kwaadwillige notarissen of andere belanghebbenden.

Notarissen hoeven niet langer met drogredenen voor de dag te komen om de bedenkelijke handelswijzen die op hun terrein schering en inslag zijn te verrechtvaardigen. Dat de notarissen die van zichzelf denken dat ze goed werk verrichten, eens afkomen met een voorstel om paal en perk te stellen aan de wantoestanden die hier op deze site worden beschreven. Dat zij de rechters en de politici ervan overtuigen dat de notarissen die hun boekje te buiten gaan, worden gesanctioneerd. Als zij van mening zijn dit niet te moeten doen, dan moeten zij ook aanvaarden dat de negatieve weerklank die op het beroep rust, zal blijven bestaan. En dat correcte notarissen daardoor ten onrechte eveneens als gangsters worden bekeken.

Tenslotte een correcte notaris die niet meewerkt om het beroep te zuiveren van corruptie, is evenzeer als een bedrieger te beschouwen. F M

 

Notarissen-evaluatie.